Οι χώροι μας


ΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ

Η ιδιοκτησία βρίσκεται σε απόσταση 3 χιλιομέτρων περίπου από το κέντρο των Πατρών με ικανοποιητική οδική επικοινωνία.

Το οικόπεδο εκτάσεως 13.278 τετραγωνικών μέτρων  βρίσκεται σε πλαγιά με κλί­ση 12% κατά τον άξονα ανατολής-δύσης μήκους 130 μέτρων περίπου. Διαιρείται μορφολογικά σε 2 επίπεδα, το επάνω μεγαλύτερο πλάτους 70 μέτρων και το κάτω στενότερο πλάτους 30 μέτρων.

Στο επάνω μέρος του οικοπέδου  τοποθετείται το κτίριο που καταλαμβάνει επι­φάνεια 1.618 τετραγωνικών μέτρων και είναι προσανατολισμένο με τα δωμάτια  διαμονής ανατολικά και μεσημβρινά. Με τα 52 δίκλινα δωμάτια διαμονής γερόντων, ήτοι 104 κρεβάτια αντιστοιχούν (13.278-1.618):104=112  τετραγωνικά  μέτρα ακαλύπτου χώρου του οικοπέδου ανά κρεβάτι.

Στο ισόγειο υπάρχει και μια μονάδα δωματίων διαμονής γερόντων με διάδρομο πλάτους δύο μέτρων, 8 διπλά δωμάτια διαμονής, βοηθητικό χώρο, οφφίς  για την εξυπηρέτηση των δω­ματίων με ντους προσωπικού, με χώρο εναποθέσεως και καθαρισμού σκοραμίδων και επικουρικό κλιμακοστάσιο.

Επίσης περιλαμβάνει  σαλόνι διαμονής (διημερεύσεως) των γερόντων του ισογείου.

Προς την άλλη πλευρά του ισογείου είναι η υπηρεσιακή είσοδος  με υπερυ­ψω­μένη πλατφόρμα εκφορτώσεως, προστατευμένη με προστέγασμα, η κουζίνα, αποθήκες, αποδυτήρια του βοηθητικού προσωπικού, δωμάτια  προσωπικού και το υπηρεσιακό κλιμακοστάσιο με ανελκυστήρα μεταφοράς ασθενών κ.λ.π.

Ο πρώτος όροφος περιλαμβάνει μια μονάδα 8 δωματίων διαμονής με τα βοη­θητικά  τους και επικουρικό κλιμακοστάσιο στην πτέρυγα Ι,  μια μονάδα 12 δωματίων διαμονής με τα βοηθητικά τους και επικουρικό κλιμακοστάσιο στην πτέρυγα 3 και στη μέση, το κύριο κλιμακοστάσιο, το ιατρείο με δύο δωμάτια αναρρωτηρίου και 4 δωμάτια διαμονής που μπορούν ανάλογα να χρησι­μοποιηθούν και για απομόνωση. Επίσης στη μέση  είναι το σαλόνι διαμονής του ορόφου, η αίθουσα βι­βλιοθήκης – αναγνωστηρίου, οφφίς και δωμάτιο εργασίας του προσωπικού με το ιδιαίτερο κλιμα­κο­στάσιο τους.

Ο δεύτερος όροφος περιλαμβάνει  ομοίως  τρεις μονάδες δωματίων διαμονής γε­ρό­ντων 28 συνολικά δωματίων με τα βοηθητικά τους κ.λ.π.

Η οροφή δευτέρου ορόφου του κτιρίου έχει μονωθεί  με επικάλυψη ξύλινης στέ­γης  και κεραμίδια.

Για να αποφευχθεί  η υγρασία στους υπογείους χώρους, έχει προβλεφθεί όπου βρίσκεται  μέσα στο έδαφος, μονωτικός διάδρομος  προφυλάσσεται  και συγχρόνως αερίζεται  ικανο­ποιητικά.

Κοντά στην είσοδο του οικοπέδου έχει κατασκευασθεί μικρό ξεχωριστό κτίριο Θυρωρείου.

Το κτίριο έχει αλεξικεραυνική προστασία και πυροπροστασία με την ύπαρξη  είκοσι πυροσβεστικών φωλεών στον περιβάλλοντα χώρο του.

 

Τα κτίρια αποτελούνται από τρεις πτέρυγες που περιλαμβάνουν:

 

Η Πτέρυγα Ι

              – Το τμήμα φυσικοθεραπείας (με 78 ιατρικά όργανα-συσκευές-κ.λ.π.) στο υπόγειο που είναι για την περιοχή εκείνη ισόγειο.

              – Μια μονάδα των 8 δωματίων διαμονής γερόντων και αίθουσα υποδοχής επι­σκεπτών στο ισόγειο.

              – Μια όμοια μονάδα των 8 δωματίων διαμονής γερόντων και Βιβλιοθήκη-Αναγνωστήριο στο πρώτο όροφο.

              – Μια μονάδα 8 δωματίων διαμονής γερόντων στον δεύτερο όροφο.

             

Η κεντρική πτέρυγα ΙΙ

              – Μηχανοστάσιο, Λεβητοστάσιο, Αποθήκες στο υπόγειο.

              – Την κύρια είσοδο, Τραπεζαρία, Αίθουσα αναψυχής και τη Διοίκηση στο ισόγειο.

              – Το ιατρείο, 2 δωμάτια αναρρωτηρίου και 4 δωμάτια διαμονής ή και μονώσεως στον πρώτο όροφο.

              – Μια μονάδα των 8 δωματίων διαμονής γερόντων και διαμονή διευθυνούσης στον δεύτερο όροφο.

 

Η κεντρική πτέρυγα ΙΙΙ

              – Πλυντήριο, Αποθήκες, Νεκροφυλάκιο στο υπόγειο.

              – Την Κουζίνα, την υπηρεσιακή είσοδο, τα δωμάτια προσωπικού  στο ισόγειο.

              – Μια μονάδα 10 δωματίων  διαμονής γερόντων στον πρώτο όροφο.

              – Μια όμοια μονάδα 10 δωματίων διαμονής γερόντων στον δεύτερο όροφο.

              Συνολικά λοιπόν το κτίριο περιλαμβάνει 52 δίκλινα δωμάτια διαμονής γερόντων  και τους αναγκαίους χώρους για την εξυπηρέτησή τους.