Συχνές ερωτήσεις

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις εισαγωγής στο ευγηρείο;
Ποιά είναι η διαδικασία εισαγωγής στο ευγηρείο;
Ποιά είναι τα δικαιώματα των ενοίκων;
Ποιές είναι οι υποχρεώσεις των ενοίκων;
Τρόπος καταθέσεως χρηματικών προσφορών αγάπης;

Πώς μπορώ να επικοινωνήσω με το Ευγηρείο;