Προϋποθέσεις εισαγωγής


ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΥΠΕΡΗΛΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ

ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΤΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΕΥΓΗΡΕΙΟ

  1. Η ηλικία από 65 ετών και άνω
  2. Αυτοεξυπηρέτηση, να μην υπάρχει διανοητική αναπηρία, τύφλωση, άνοια και σπουδαίο νόσημα που να απαιτεί ειδική νοσηλεία.
  3. Έλλειψη οικογενείας (συζύγου, τέκνων)

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Εφ’ όσον κάποιος ενδιαφέρεται να εισέλθει προς περίθαλψη στο Ευγηρείο και έχει τις ως άνω τρεις προϋποθέσεις, υπόκειται στις ακόλουθες ιατρικές εξετάσεις:

  • Υποβολή σε έλεγχο Mantoux.
  • Ακτινογραφία θώρακος F με γνωμάτευση Πνευμονολόγου
  • ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
    Σάκχαρο, ουρία, ουρικό, κρεατινίνη, GOT, GPT, AI P, γGT, TBIL – DBIL, αμυλάση, ΤΚΕ, γενική ούρων
  • Hbstg anti HCV
  • Ηλεκτροκαρδιογράφημα με γνωμάτευση Καρδιολόγου

Εν συνεχεία εξετάζεται από τους ιατρούς του Ευγηρείου που αποφαίνονται με έγγραφο πιστοποιητικό για την καταλληλότητα ή μη του ενδιαφερομένου  εισαγωγής του στο Ευγηρείο.