Οι άνθρωποί μας

 

Ο τομέας στο οποίο δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα είναι η ανθρώπινη ομάδα, οι συνεργάτες μας, που δίνουν ζωή στο χώρο, παραμένοντας πέρα από αξιόλογοι επαγγελματίες, άνθρωποι που ουσιαστικά νοιάζονται και αντλούν ικανοποίηση από το λειτούργημά τους.

Θεωρούμε τους ανθρώπους μας και την σχέση μας με αυτούς ως το πολυτιμότερο περιουσιακό στοιχείο.

Το Κωνσταντοπούλειο Ευγηρείο Πατρών στελεχώνεται από μια εξειδικευμένη ομάδα, αφοσιωμένη στην υπηρεσία των ενοίκων της.

Τα μέλη της ομάδας μας επιλέγονται αυστηρά, βάση όχι μόνο των τεχνικών τους ικανοτήτων αλλά και της ουσιαστικής τους δυνατότητας να ανταποκριθούν στα καθήκοντα τους με γνήσιο ενδιαφέρον και υπεύθυνη φροντίδα.

Καίριο στοιχείο της φιλοσοφίας μας είναι η προσαρμογή του επιπέδου της φροντίδας στις ανάγκες και επιθυμίες του κάθε ενοίκου με το μέγιστο βαθμό ευαισθησίας και διακριτικότητας.

Σήμερα, το ανθρώπινο δυναμικό μας αποτελείται από 46 υπαλλήλους.