Δωρητές

Στη διάρκεια της ζωής του Πτωχοκομείου πολλοί είναι οι δωρητές που με μικρά ή και πολύ μεγάλα ποσά το βοήθησαν να συνεχίσει μέχρι σήμερα τη λειτουργία του. Η αναγραφή των ονομάτων όλων των δωρητών σε πίνακα, θα δημιουργούσε ένα πίνακα-βιβλίο πολυσέλιδο.

Το παράδειγμα του ιδρυτού και μεγάλου ευεργέτη του πτωχοκομείου Αρχιεπισκόπου Πατρών και Ήλιδος Κύριλλου Χαιρωνίδου, που είχε δωρίσει το σπίτι του για την στέγαση του Πτωχοκομείου, ακολούθησαν πολλοί άλλοι κληρικοί και λαϊκοί. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει ο Δημήτρης Δαμίρης, που η αξιοποίηση της δωρεάς του βοηθάει μέχρι σήμερα τη λειτουργία του Πτωχοκομείου και κυρίως η Πηνελόπη (Πόπη) Θεοδ. Κωνσταντοπούλου η οποία ανήγειρε το σημερινό επιβλητικό κτίριο του Ευγηρείου και εξακολουθεί μέχρι σήμερα να το χρηματοδοτεί.

Η διοίκηση του Κωνσταντοπούλειου Οίκου Ευγηρίου τιμώντας τους δύο από τους μεγαλύτερους ευεργέτες, τον Αρχιεπίσκοπο Κύριλλο Χαιρωνίδη και τον Δημήτριο Δαμίρη, αποφάσισε να στήσει τις προτομές τους στον κήπο του Ευγηρείου.

Για την μεγαλύτερη ευεργέτιδα, την Πόπη Κωνσταντοπούλου, η απότιση τιμής ξεκίνησε με την μετονομασία όλου του Ευγηρείου σε Κωνσταντοπούλειο Ευγηρείο.

Τους δωρητές αυτούς τους ακολούθησαν και άλλοι Μεγάλοι Ευεργέτες και οι φωτογραφίες τους, όσων θέλησαν, κοσμούν τους χώρους υποδοχής του Ευγηρείου. Τα ονόματά τους χαράχθηκαν στις μαρμάρινες στήλες των Μεγάλων Ευεργετών, που έχουν πολλαπλασιαστεί, και βρίσκονται και αυτές στους χώρους υποδοχής του Ευγηρείου.

Εδώ θα δείτε τα ονόματα των μεγαλύτερων ευεργετών του Κωνσταντοπούλειο Οίκου Ευγηρίας.