Διοίκηση

Το Κωνσταντοπούλειο Ευγηρείο διοικείται από πενταμελή αιρετή Διοικούσα Επιτροπή που εκλέγεται από τα τακτικά μέλη του Φιλανθρωπικού Σωματείου ανά πενταετία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Καταστατικού.

Η σημερινή Διοικούσα Επιτροπή εξελέγη από τη Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου την 21-3-2018 με πενταετή θητεία που λήγει την 27-3-2023 και η σύνθεσή της είναι:

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΑΛΕΞΙΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΡΙΒΙΛΑΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΙΡΗ

ΤΑΜΙΑΣ:  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΛΔΗΜΟΣ

ΕΦΟΡΟΣ:  π. ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΓΟΥΡΔΟΥΠΗΣ

Διοικούσα Επιτροπή

Διοικούσα Επιτροπή

 

Διοικητικός Διευθυντής του Κωνσταντοπουλείου Οίκου Ευγηρίας είναι ο Γεώργιος Ν. Σολωμός από την 1-9-1993, απόφοιτος Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών Αθηνών (Τμήμα Διοικήσεως Επιχειρήσεων) και Υποδιευθυντής με καθήκοντα Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών του Ευγηρείου ο κ. Δημήτριος Καρτέρης Απόφοιτος Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς (Τμήμα Διοικήσεως Επιχειρήσεων).

Τα έσοδα του Κωνσταντοπουλείου Οίκου Ευγηρίας προέρχονται: α)από την αξιοποίηση της ακινήτου περιουσίας (ενοίκια), β)Δωρεές, γ)επιχορήγηση από Νομαρχιακό Προϋπολογισμό και δ)τις συνεισφορές στα τροφεία που προσφέρουν ανάλογα με τις οικονομικές τους δυνατότητες οι ίδιοι οι περιθαλπόμενοι.

Τα έξοδα του Ευγηρείου είναι: α)Μισθοδοσία και ασφάλιστρα προσωπικού β) Τροφοδοσία γ) Συντήρηση ακινήτων δ) Συντήρηση εξοπλισμού ε)Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών (Ιατρών-Νομικών-Μηχανικών) στ) Φαρμακευτικό υγειονομικό υλικό ζ) Λειτουργικά έξοδα (καθαριότητος πλυντικών-φωτισμού-καυσίμων-υδροδοτήσεως) η)Φόροι επί της ακινήτου περιουσίας και τέλη επί ακινήτου περιουσίας του Ευγηρείου.