Το προφίλ μας

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΕΥΓΗΡΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Η Πηνελόπη Κωνσταντοπούλου,  ευεργέτιδα του Ευγηρείου

Το Πτωχοκομείο Πατρών «Ο Απόστολος Ανδρέας» συστάθηκε το έτος 1876 με το από 27-1-1876 Β.Δ. (ΦΕΚ 11/21-2-1876) κληροδότημα του αειμνήστου Αρχιεπισκόπου Πατρών και Ήλιδος Κυρίλλου Χαιρωνίδου.

Κατ’ αρχήν λειτούργησε στα επί της οδού Δ. Γούναρη-Καραϊσκάκη κτίρια του (τότε Επισκοπείου) μέχρι του έτους 1906 που μεταστεγάστηκε στα κτίρια της Ακτής Δυμαίων αριθμ. 53.

Τα κτίρια αυτά έγιναν με δαπάνη των ευπόρων τάξεων και κάλυψαν τις ανάγκες των πτωχών και ανικάνων υπερηλίκων συμπολιτών μας και της επαρχίας Πατρών γενικότερα.

Το Πτωχοκομείο λειτουργούσε ως Φιλανθρωπικό Σωματείο και είχε ως πόρους τις συνδρομές, τις δωρεές, τα κληροδοτήματα των συμπολιτών, τα ενοίκια και μέχρι του έτους 1967 τις επιχορηγήσεις του Δήμου Πατρέων.

Ως τότε το Κράτος δεν επιχορηγούσε το Πτωχοκομείο παρά ελάχιστες φορές.

Μετά την ανέλπιστη δωρεά του νέου κτιρίου από την κ. Πηνελόπη Κωνσταντοπούλου και κατ’ επιταγή του Ν.Δ. 162/1973 «περί μέτρων προστασίας υπερηλίκων και χρονίως πασχόντων ατόμων» (ΦΕΚ 227/24-9-1973 τ.Α) την 22-1-1989 έλαβε νέα ονομασία το Σωματείο «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ (ΤΕΩΣ ΠΤΩΧΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»)» και από την 1-5-1989 μεταστεγάσθηκε στην περιοχή Γηροκομείου Πατρών ύπερθεν της Ιεράς Μονής της Παναγίας της Γηροκομίτισσας, όπου κατά τους βυζαντινούς χρόνους υπήρξε ευαγής οίκος που κατά τον Ιστορικό Στέφανο Θωμόπουλο, ήταν «προς περίθαλψιν των εκ του γήρατος καταπεπονημένων πενήτων».

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του Φιλανθρωπικού  Σωματείου υπό την επωνυμίαν ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ – ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ (ΤΕΩΣ ΠΤΩΧΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ») είναι η εις τας εγκαταστάσεις του παροχή κλειστής  περιθάλψεως:

  • Ογδόντα (80) οικονομικώς αδυνάτων υπερηλίκων, αυτοεξυπηρετουμένων, άνω των 65 ετών.
  • Είκοσι τριών (23) υπερηλίκων μη αυτοεξυπηρετουμένων  άνω των 65 ετών. Προτιμώνται  οι εν τω Ευγηρείω περιθαλπόμενοι οι οποίοι  κατά τον χρόνον  της περιθάλψεως τους κατέστησαν  ημικατάκοιτοι  ή κατάκοιτοι μη αυτοεξυπηρετούμενοι.

Ο Κωνσταντοπούλειος Οίκος Ευγηρίας και Χρονίων Παθήσεων παρέχει στα υπερήλικα άτομα που περιθάλπει, ισότιμα και ανεξάρτητα από την οικονομική και κοινωνική τους κατάσταση υγιεινή στέγη σε δίκλινα δωμάτια, διατροφή, κατάλληλο ιματισμό, πλήρη  ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, φυσιοθεραπευτική αγωγή, κοινωνική συμπαράσταση, κοινωνική εργασία, εργασιοθεραπεία και ψυχαγωγία.