ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014

ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΣ

ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

(ΤΕΩΣ ΠΤΩΧΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»)

Α.Φ.Μ. :  090010745, Γ΄ Δ.Ο.Υ. ΠΑΤΡΩΝ

Οδός:  ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 10

ΤΗΛ.: 2610221041, 2610276841  FAX: 2610225718

email:info@konstantopouleioeugireio.gr

Τ.Κ.  263 31   –    ΠΑΤΡΑ

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

 

Α΄  ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5, του Καταστατικού  του ειδικώς  αναγνω­ρισμέ­νου ως Φιλανθρωπικού Σωματείου, με την επωνυμία «ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩ­ΜΕΝΩΝ ΚΩΝΣΤΑ­ΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ (ΤΕΩΣ ΠΤΩΧΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»)», καλούνται τα ταμειακώς εν τάξει μέλη του Σωματείου, τα οποία έχουν καταβάλει την οφειλόμενη συνδρομή τους μέχρι και το έτος 2013 να προσέλθουν σε Α΄ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, στις 19 Μαρ­τίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00΄, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, στο ισόγειο του κτιρίου, του Κωνσταντοπουλείου Ευγηρείου, Πηνελόπης Κωνσταντοπούλου 10, Πάτρα.

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

 

1. Καθορισμός προσφερθησομένων ποσών για την ανάδειξη: α)Μεγάλων Ευερ­γετών

β)Ευεργετών  γ)Δωρητών.

2.Ανακήρυξη : α)Μεγάλων Ευεργετών β)Ευεργετών και γ)Δωρητών.

3.Λογοδοσία Διοικούσας Επιτροπής επί των πεπραγμένων, χρήσεως 2013.

4.΄Εκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής επί των εσόδων-εξόδων, χρήσεως 2013.

5.΄Εγκριση  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, χρήσεως 2013.

 

Για την απαρτία της παραπάνω Γενικής Συνέλευσης, απαιτείται η παρουσία του 1/3 τουλάχιστον των ταμειακώς  εν τάξει  μελών.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στον αυτό τόπο και με τα αυτά θέματα την 26η Μαρτίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00΄ με παρουσία του ¼ τουλάχιστον των ταμειακώς εν τάξει μελών του Σωματείου.

Πάτρα     28 – 2 – 2014

                          Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ/Ε                                   Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ/Ε

 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ                     ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια.

Αφήστε μια απάντηση

*