ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

MONAΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΣ
ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
ΤΕΩΣ ΠΤΩΧΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ
ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΕΚΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Από τη Δ/Ε του Κωνσταντοπούλειου Οίκου Ευγηρίας και Χρονίων Παθήσεων (τέως Πτωχοκομείο Πατρών «Ο Απόστολος Ανδρέας») προκηρύσσεται δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με ανοικτές προσφορές και συνέχεια με προφορικές, για την εκποίηση διαμερίσματος εμβαδού 40 μ2 επί 8ου ορόφου πολυκατοικίας επί των οδών Αντιγονιδών 5 και Πτολεμαίων στην Θεσσαλονίκη, με τιμή εκκινήσεως είκοσι επτά χιλιάδων (27.000) ευρώ.
Εγγύηση συμμετοχής, το 1/20 του ελάχιστου ορίου προσφοράς, ήτοι χίλια τριακόσια πενήντα (1.350) ευρώ, σε Γραμμάτιο Παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας.
Ο ανοικτός δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στα Γραφεία του Κωνσταντοπου¬λείου Οίκου Ευγηρίας, οδός Πηνελόπης Κωνσταντοπούλου αρ. 10 στην Πάτρα, την 15η Μαΐου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 έως 12.30 (λήξη προσφορών) ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.
Περισσότερες πληροφορίες και όροι της διακήρυξης, παρέχονται καθημερινά από την Διεύθυνση του Ευγηρείου στα τηλέφωνα 2610221041-2610276841-6948956579).
Πάτρα 18 / 4 / 2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ/Ε
ΑΛΕΞΙΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια.

Αφήστε μια απάντηση

*